Informatīvs paziņojums – Sabiedriskā apspriešana – Japānas iesniegtās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas aizsargājamas Eiropas Savienībā