KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 539/95 af 10. marts 1995 om fastsættelse af, i hvilket omfang ansøgninger om forudfastsættelsesattester for eksportrestitutioner for visse produkter fra sektoren for fjerkrækød, indgivet den 6. og 7. marts 1995, kan imødekommes