Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/675 al Comisiei din 29 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1519 de instituire a unor taxe compensatorii definitive la importurile de biomotorină originare din Statele Unite ale Americii în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 597/2009 al Consiliului C/2016/2559