Verordening (EEG) nr. 1640/82 van de Commissie van 24 juni 1982 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker