Verordening (EEG) nr. 628/89 van de Commissie van 10 maart 1989 tot vaststelling van de bedragen die in de sector rundvlees moeten worden geheven op produkten die het Verenigd Koninkrijk hebben verlaten in de week van 20 tot en met 26 februari 1989