Verordening (EEG) nr. 2360/85 van de Commissie van 19 augustus 1985 tot vaststelling van de bedragen die in de sector rundvlees moeten worden geheven op produkten die het Verenigd Koninkrijk hebben verlaten in de week van 22 tot en met 28 juli 1985