Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1410/84 van de Raad van 15 mei 1984 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op een aantal industriële produkten (PB nr. L 141 van 28. 5. 1984)