Verordening (EEG) nr. 1957/88 van de Raad van 24 mei 1988 inzake de toepassing van Besluit nr. 1/88 van het Gemengd Comité EEG-IJsland tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip "produkten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking