Kommissionens forordning (EØF) nr. 3092/88 af 6. oktober 1988 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug