Asia C-193/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 4.3.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Förvaltningsrätten i Malmö – Ruotsi) – A v. Migrationsverket (Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Rajavalvonta, turvapaikka ja maahanmuutto – Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehty yleissopimus – Haku Schengenin tietojärjestelmästä (SIS) käsiteltäessä kyseisessä järjestelmässä maahantulokieltoon määrätyn kolmannen maan kansalaisen oleskelulupahakemusta – 25 artiklan 1 kappale – Schengenin rajasäännöstö – Kolmansien maiden kansalaisten maahantuloedellytykset – 6 artiklan 1 ja 5 kohta – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 7 artikla ja 24 artiklan 2 kohta – Oleskeluluvan uusimatta jättäminen perheenyhdistämistä varten sillä perusteella, että hakijan henkilöllisyyttä ei ole varmistettu)