Verordening (EEG) nr. 61/84 van de Commissie van 10 januari 1984 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen