Verordening (EEG) nr. 3001/82 van de Commissie van 10 november 1982 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de zestiende deelinschrijving in het kader van de permanente hoofdinschrijving bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2014/82