Παράταση της ισχύος εφεδρικού πίνακα για μελλοντικές προσλήψεις που καταρτίστηκε μετά από γενικό διαγωνισμό (CC/B/1/82: βοηθοί διοίκησης)