Mål T-25/20: Tribunalens dom av den 11 november 2020 – Deutsche Post mot EUIPO – Pošta Slovenije (Avbildning i form av stiliserat horn) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering av ett figurmärke i form av ett stiliserat horn – EU-figurmärke föreställande ett posthorn på gul bakgrund – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling föreligger inte – Känneteckenslikhet – Det äldre varumärket saknar särskiljningsförmåga – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001))