Zadeva T-25/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. novembra 2020 – Deutsche Post/EUIPO – Pošta Slovenije (Upodobitev stiliziranega roga) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije, ki prikazuje stiliziran rog – Prejšnja figurativna znamka evropske unije, ki prikazuje poštni rog na rumeni podlagi – Relativni razlog za zavrnitev – Neobstoj verjetnosti zmede – Podobnost znakov – Neobstoj razlikovalnega učinka prejšnje znamke – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))