Cauza T-25/20: Hotărârea Tribunalului din 11 noiembrie 2020 – Deutsche Post/EUIPO – Pošta Slovenije (Reprezentarea unui corn stilizat) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative reprezentând un corn stilizat – Marcă a Uniunii Europene figurativă anterioară reprezentând un corn poștal pe fond galben – Motiv relativ de refuz – Lipsa riscului de confuzie – Similitudine a semnelor – Lipsa caracterului distinctiv al mărcii anterioare – Articolul 8 alineatul 1 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul 1 litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”]