Lieta T-25/20: Vispārējās tiesas 2020. gada 11. novembra spriedums – Deutsche Post/EUIPO – Pošta Slovenije (Stilizēta radziņa attēls) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes, kas attēlo stilizētu radziņu, reģistrācijas pieteikums – Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme, kas attēlo pasta radziņu uz dzeltena fona – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespējas neesamība – Apzīmējumu līdzība – Agrākas preču zīmes atšķirtspējas neesamība – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))