Kohtuasi T-25/20: Üldkohtu 11. novembri 2020. aasta otsus – Deutsche Post versus EUIPO – Pošta Slovenije (Stiliseeritud pasuna kujutis) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Stiliseeritud pasunat kujutava Euroopa Liidu kujutismärgi taotlus – Kollasel taustal postipasunat kujutav varasem Euroopa Liidu kujutismärk – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosuse puudumine – Tähiste sarnasus – Varasema kaubamärgi eristusvõime puudumine – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))