Aanbeveling nr. 18 van 28 februari 1986 betreffende de wetgeving welke van toepassing is op werklozen die in deeltijd arbeid verrichten op het grondgebied van een andere Lid-Staat dan die op het grondgebied waarvan zij wonen, aangenomen door de Administratieve commissie tijdens haar 202e vergadering van 27 en 28 februari 1986