Σύσταση αριθ. 18 της 18ης Φεβρουαρίου 1986 σχετικά με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται στους άνεργους με μερική απασχόληση σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος διαμονής, η οποία εκδόθηκε από τη Διοικητική Επιτροπή κατά τη διάρκεια της 202ας συνόδου, της 27ης και 28ης Φεβρουαρίου 1986