Henstilling nr. 18 af 28. februar 1986 om den lovgivning, der skal finde anvendelse på arbejdsløse arbejdstagere med deltidsbeskæftigelse i en anden medlemsstat end bopælsstaten, vedtaget af Den Administrative Kommission på dets 202. møde den 27. og 28. februar 1986