Υπόθεση C-333/17: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Judicial da Comarca de Braga (Πορτογαλία) την 1η Ιουνίου 2017 — Caixa Económica Montepio Geral κατά Carlos Samuel Pimenta Marinho κ.λπ.