MNENJE Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)) Pripravljavec mnenja: Bronis Ropė