Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/977 z dne 17. junija 2016 o določitvi količin, ki se dodajo količini, določeni za podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2016 v okviru tarifnih kvot, ki so z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/2077 odprte za jajca, jajčne proizvode in albumine s poreklom iz Ukrajine