Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/977, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2016, täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/2077 Ukrainasta peräisin olevien munien, munatuotteiden ja muna-albumiinien osalta avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta 2016 väliseksi osakaudeksi vahvistettuun määrään lisättävien määrien vahvistamisesta