Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/977, 17. juuni 2016, millega määratakse kindlaks kogused, mis lisatakse rakendusmääruse (EL) 2015/2077 alusel Ukrainast pärit munade, munatoodete ja ovoalbumiini jaoks avatud tariifikvootide raames alaperioodiks 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2016 kehtestatud kogustele