Zadeva C-52/20 P: Pritožba, ki jo je 30. januarja 2020 vložila K.A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 21. novembra 2019 v zadevi T-527/18, K.A. Schmersal Holding/EUIPO – Tecnium (tec.nicum)