Vec C-52/20 P: Odvolanie podané 30. januára 2020: K.A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 21. novembra 2019 vo veci T-527/18, K.A. Schmersal Holding/EUIPO – Tecnium (tec.nicum)