Lieta C-52/20 P: Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 30. janvārī K.A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 21. novembra spriedumu lietā T-527/18 K.A. Schmersal Holding/EUIPO – Tecnium (“tec.nicum”)