Komisjoni määrus (EL) 2016/46, 18. jaanuar 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 III lisa seoses oksadiksüüli ja spinetoraami jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (EMPs kohaldatav tekst)