Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 974/2014 ( 2014. gada 11. septembris ), ar ko nosaka refraktometrijas pielietošanu sausā šķīstošā atlikuma noteikšanai augļu un dārzeņu pārstrādes produktos, lai tos klasificētu kombinētajā nomenklatūrā