93/210/EØF: Kommissionens beslutning af 7. april 1993 om indførsel til Fællesskabet af visse levende dyr og produkter heraf med oprindelse i visse europæiske lande på baggrund af mund- og klovesygesituationen