Kohtuasi C-541/10 P: Euroopa Kohtu (viies koda) 30. septembri 2011 . aasta määrus — Sociedade Quinta do Portal, SA versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Vallegre, Vinhos do Porto SA (Apellatsioonkaebus — Ühenduse kaubamärk — Määrus (EÜ) nr 207/2009 — Artikli 8 lõike 1 punkt c — Ühenduse sõnamärk PORTO ALEGRE — Varasem siseriiklik sõnamärk VISTA ALEGRE — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Kaubamärgi kehtetuks tunnistamine)