Регламент (ЕС) № 1214/2010 на Комисията от 17 декември 2010 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Carota Novella di Ispica (ЗГУ)]