Komission lausunto, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2018, Walesissa Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevasta Wylfa Newydd -ydinvoimalasta (kahdesta UK ABWR -reaktorista) peräisin olevan radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevasta suunnitelmasta