Advies nr. 2/2020 (uitgebracht krachtens de artikelen 287, lid 4, en 322, lid 1, onder a), VWEU) over het gewijzigd voorstel van de Commissie van 14 januari 2020 voor een verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen (COM(2020) 23 final) 2020/C 154/01