Cauza T-220/15: Ordonanța Tribunalului din 7 iunie 2016 – Beele Engineering/EUIPO (WE CARE) [„Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative WE CARE — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]