Sag C-126/14: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 22. oktober 2015 — »Sveda« UAB mod Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Litauen) (Præjudiciel forelæggelse — moms — direktiv 2006/112/EF — artikel 168 — ret til fradrag — fradrag for moms erlagt ved erhvervelsen eller fremstillingen af investeringsgoder — fritidssti, som direkte er beregnet til offentlighedens gratis anvendelse — anvendelse af oplevelsessti som middel til at gennemføre afgiftspligtige transaktioner)