Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Sistema fiskali favorevoli għal kompetizzjoni ġusta u għat-tkabbir ekonomiku” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)