Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2045 af 23. november 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 37/2010 for så vidt angår stoffet gamithromycin (EØS-relevant tekst )$