Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/1340 z 8. augusta 2019, ktorým sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie v Bosne a Hercegovine