ETA:n sekakomitean päätös N:o 296/2019, annettu 13 päivänä joulukuuta 2019, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2020/314]