Mål T-7/14 P: Tribunalens dom av den 6 februari 2015 – BQ mot revisionsrätten (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Betygsrapport — Mobbning — Skadeståndstalan ogillades delvis i första instans — Missuppfattning av de faktiska omständigheterna — Personaldomstolens motiveringsskyldighet — Proportionalitet — Fördelning av rättegångskostnaderna)