Дело T-7/14 P: Решение на Общия съд от 6 февруари 2015 г.  — BQ/Сметна палата (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Атестационeн доклад — Психически тормоз — Частично отхвърляне на иска за обезщетение в първоинстанционното производство — Изопачаване на фактите — Задължение на Съда на публичната служба за мотивиране — Пропорционалност — Разпределяне на съдебните разноски)