Komisijos nuomonė 2021 m. balandžio 16 d. dėl radioaktyviųjų atliekų, susidariusių nutraukiant Lietuvoje Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimą ir ją išmontuojant, tvarkymo prieš jas pašalinant plano (Tekstas autentiškas tik lietuvių kalba) 2021/C 136/01