Az Európai Parlament 2019. január 15-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és az Albán Köztársaság közötti, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által az Albán Köztársaság területén végrehajtott fellépések kapcsán jogállási kérdéseket szabályozó megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (10302/2018 – C8-0433/2018 – 2018/0241(NLE))