Euroopa Kohtu otsus (viies koda), 11. september 2008.