Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/244 al Comisiei din 11 februarie 2021 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Cornouaille” (DOP)]