Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.7751 – CVC Capital Partners SICAV-FIS SA/PKP Energetyka SA) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP)