Eurons växelkursKälla: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken. 23 oktober 2019 2019/C 360/03